Senast uppdaterad: 10/06/2016
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Slamtömning


Tömning av slambrunn
Kommunen tömmer alla slambrunnar en gång varje år.

Alla som har en slambrunn i Bodens kommun
ska se till att slambrunnen töms en gång varje år.

Det är kommunen som tömmer slambrunnarna.

I Bodens kommun finns en text där det
står vad som gäller för slamtömning
och sophämtning.

Den texten heter renhållningsföreskrift.

I texten står det till exempel att:

  • Slambrunnen ska vara lätt att komma fram till
  • Locket till slambrunnen ska vara lätt att öppna
  • Locket till slambrunen får inte vara övertäckt
  • Det inte får vara med är 20 meter
    mellan slambrunnen och slambilen.
  • Extra tömning av slambrunnen måste ske vid behov

Här nedanför finns en länk till hela texten
Renhållningsföreskriften.

Texten öppnas i ett nytt fönster och är inte lättläst.
Vill du komma tillbaka till denna sida
stänger du bara det nya fönstret


Länk till: Renhållningsföreskriften   Öppnas i nytt fönster


Genvägen