Senast uppdaterad: 02/05/2014
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Särskilt stöd i skolan


Det är viktigt att alla elever når skolans mål.
En del elever kan behöva lite mer stöd
för att nå målen.

I Boden finns en grupp som heter Skoldatateket.
Gruppen ska ta fram hjälpmedel så att 
alla elever kan nå skolans mål.
Skoldatateket jobbar på alla skolor i Boden.

Den elev som behöver kan få låna en bärbar dator
med program som hjälp i skolarbetet.
Den kan användas hela skoldagen
men också hemma.

Boden har både grundsärskola och gymnasiesärskola.
Grundsärskolan finns på Prästholmskolan
och Sandenskolan.
Gymnasiesärskola finns på Björknäsgymnasiet.

Om du har frågor om grundsärskolan eller
vill ansöka om plats
ska du kontakta rektor Elisabeth Larsson
på telefon 0921-628 14.


Genvägen