Senast uppdaterad: 01/31/2017
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Särskilt stöd i skolan


Det är viktigt att alla elever når skolans mål.
En del elever kan behöva lite mer stöd
för att nå målen.

Den elev som behöver kan få låna ett digitalt lärverktyg 
som hjälp i skolarbetet.
Den kan användas hela skoldagen
men också hemma.

Boden har både grundsärskola och gymnasiesärskola.
Grundsärskolan finns på Prästholmskolan
och Stureskolan.
Gymnasiesärskola finns på Björknäsgymnasiet.

Om du har frågor om grundsärskolan eller
vill ansöka om plats
ska du kontakta rektor Patrik Björklund
på telefon 0921-628 14.


Genvägen