Senast uppdaterad: 05/16/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Delårsrapport


Delårsrapporten mäter hur det går under året. Där följs mål, verksamhet och ekonomi upp. Den strategiska planen följs upp i förvaltningsberättelsen och verksamhetsplanerna i verksamhetsberättelserna. Vid årets slut sker motsvarande uppföljning i årsredovisningen.

Förutom delårsrapporten och årsredovisningen görs två snabbrapporter per år. De innehåller en prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut.

Syftet med uppföljningen är att få beslutsunderlag för åtgärder och fortsatt planering. Läs mer om styrning och uppföljning i Bodens kommun under avsnittet Styrning Öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport januari-april 2017
Delårsrapport januari-augusti 2016
Delårsrapport januari-april 2016��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-augusti 2015��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-april 2015��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-augusti 2014��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-april 2014��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-augusti 2013��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-april 2013��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-augusti 2012��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-april 2012��ppnas i nytt f��nster


Genvägen