Senast uppdaterad: 12/21/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Verksamhetsplaner


Med utgångspunkt från den strategiska planen arbetar nämnderna och bolagen varje år fram en verksamhetsplan. Den innehåller vilken verksamhet som planeras för kommande år och vilka aktiviteter som planeras för att nå de gemensamma målen i strategiska planen. De innehåller även fördelningen av budgeten för kommande treårsperiod. Av planerna framgår också vilken service som medborgarna kan förvänta sig av nämndens olika verksamheter.

Läs mer om styrning och uppföljning i Bodens kommun under avsnittet Styrning Öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsplaner 2017-2019
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - arbetsmarknadsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Fastighetsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Kultur fritids- och ungdomsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Miljö- och byggnämnden��ppnas i nytt f��nster
Socialnämnden��ppnas i nytt f��nster
Utbildningsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Överförmyndarnämnden��ppnas i nytt f��nster

Bolagen och Stiftelsen BodenBo��ppnas i nytt f��nster

Verksamhetsplaner 2016-2018
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - arbetsmarknadsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Fastighetsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Kultur fritids och ungdomsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Miljö- och byggnämnden��ppnas i nytt f��nster
Socialnämnden��ppnas i nytt f��nster
Utbildningsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Överförmyndarnämnden��ppnas i nytt f��nster

Bolagen och Stiftelsen BodenBo��ppnas i nytt f��nster

Verksamhetsplaner 2015-2017
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Miljö- och byggnämnden��ppnas i nytt f��nster
Socialnämnden��ppnas i nytt f��nster
Tillväxtnämnden��ppnas i nytt f��nster
Utbildningsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Överförmyndarnämnden��ppnas i nytt f��nster

Bolagen och Stiftelsen BodenBo��ppnas i nytt f��nster

Verksamhetsplaner 2014-2016
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
Miljö- och byggnämndenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
SocialnämndenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
TillväxtnämndenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
UtbildningsnämndenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
ÖverförmyndarnämndenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster

Bolagen och Stiftelsen BodenBoPDFdokument��ppnas i nytt f��nster

Verksamhetsplaner 2013-2015
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningen pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Miljö- och byggnämnden, reviderad pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Socialnämnden pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Tillväxtnämnden, reviderad pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Utbildningsnämnden pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Överförmyndarnämnden  pdf-dokument Öppnas i nytt fönster

Bolagen och stiftelsen pdf-dokument Öppnas i nytt fönster

Verksamhetsplaner 2012-2014
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Öppnas i nytt fönster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen Öppnas i nytt fönster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningen Öppnas i nytt fönster
Kultur- och fritidsnämnden Öppnas i nytt fönster
Näringslivsstyrelsen Öppnas i nytt fönster
Miljö- och byggnämnden Öppnas i nytt fönster
Socialnämnden Öppnas i nytt fönster
Utbildningsnämnden Öppnas i nytt fönster
Överförmyndarnämnden  Öppnas i nytt fönster

Bolagen pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Stiftelsen  pdf-dokument Öppnas i nytt fönster 


Genvägen