Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Anmälan till förskoleklass


  • Anmälan ska göras oavsett om du tillhör upptagningsområdet för skolan eller söker till någon annan skola.

  • Ditt barn kan beviljas plats i annat upptagningsområde om de organisatoriska förutsättningarna tillåter.  

  • Vi behöver din anmälan redan nu för att kunna planera skolans organisation inför höstterminen och för att ditt barn ska kunna erbjudas att delta i den inskolning som genomförs under våren 2017.

  • Anmälan vara oss tillhanda senast den 15 februari.

Blanketten för anmälan kan hämtas i Stadhuset, A-huset Plan 8 eller beställas via e-post från support.ubf@edu.boden.se.

Genvägen