Senast uppdaterad: 03/07/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Skola


Välkommen!

Utbildningsförvaltningen erbjuder en mängd digitala-tjänster för dig som är vårdnadshavare till barn/ungdomar i kommunens skolor. Eftersom vi värnar om de uppgifter som finns registrerade i våra elevadministrativa system används säker inloggning, detta innebär att du måste använda e-legitimation vid inloggning.

I dagsläget kan du hämta/lämna följande uppgifter

  • Klasslistor
  • Scheman
  • Planeringar och bedömningar
  • Underlag för utvecklingssamtal
  • Kontaktuppgifter personal och elev
  • Frånvaroanmälan
  • Aktuell frånvaroöversikt
  • Betyg och Nationella provresultat
  • Enhetsspecifik information
  • Länkar till relaterat material

Alla kommunala skolor i Bodens kommun finns tillgängliga via denna e-tjänst. Har du barn/ungdomar på fler enheter kan du enkelt växla mellan dessa.

X


Genvägen