Senast uppdaterad: 04/21/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Inställda träningstider


 


Stängtider vårsäsongen 2017

1/5 stänger 18.00.

Hallarna stänger för säsongen fr.om 15 maj (Hildursborg, Bodenarena, Sandenhallen, Sturehallen, Träffpunkten)
Björknäsgymnasiets sporthallar stängda fr.om 1 maj pga renoveringar.

De mindre gymnastikhallarna stänger 31 maj.


14 dagars framförhållning gäller vid bokning av match eller arrangemang om träningstider utgår, eller om schemalagd verksamhet på andra sätt påverkas.Träningstider kan dock pga andra orsaker utgå med kortare varsel. Ersättningstider lämnas inte.

Matchtider är lördag-söndag 9.00-19.00 i de stora hallarna. Match som skall spelas på vardagar på icke matchtid skall så långt detta är möjligt läggas på egen träningstid.

Om förening måste spela match på icke matchtid (d.v.s. vardagar) så åligger det arrangerande förening att själva meddela den/de förening(ar) som i så fall förlorar sin träningstid.


Med reservation för ändringar eller tillägg.

Prenumerera gärna på sidan så kommer uppdateringar automatiskt.


Genvägen