Senast uppdaterad: 10/17/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kontakta Fritid


Roger Arespång��ppnas i nytt f��nster
Biträdande förvaltningschef
0921-623 10

 

Föreningsservice

Nina Uusitalo��ppnas i nytt f��nster
Kulturutvecklare
0921-624 90

Agneta Kemlén��ppnas i nytt f��nster
Fritidsutvecklare
0921-623 13

Debiteringar, fakturor, föreningsregister,
LOK-stöd, anläggningsbidrag, lotteritillstånd

 

Mats Boström��ppnas i nytt f��nster
Administratör bokning
0921-622 99

Bokning av idrottshallar, ishallen, airdome, Boden Arena mejla till

bokning(a)boden.se��ppnas i nytt f��nster

Boden Arena
Kent Hedlund
Arbetsledare

Jour vaktmästare 
070-590 22 80

 

Björknäsvallen
Sture Andersson
Arbetsledare
0921-621 07

Hildursborg
Expedition
0921-624 03


Genvägen