Senast uppdaterad: 06/27/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Feriearbeten


Sommarkollage

Ansökan avseende feriearbete 2016 är stängd.

 

Bodens kommun erbjuder unga som gått ut grundskolan eller årskurs ett på gymnasiet möjlighet att få feriearbete under sommaren.

Förutsättningar för att få feriearbete är att man ansökt i tid,  är folkbokförd i kommunen, inte har annat sommarjobb och är fyllda 16 år.

Feriearbeten erbjuds under tre perioder, första perioden startar veckan direkt efter skolavslutningen.  Arbetstiden är heltid och motsvarar 8 timmar per dag.

Varje arbetsplats kan bara ta emot ett visst antal ungdomar varför det kan innebära att man inte får den period eller plats man önskat i första hand.

Feriearbetet kan innebära att arbeta i kommunal verksamhet hos någon förening eller företag. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara att plantera växter, rensa rabatter, klippa gräsmattor eller  miljövårdande insatser i form av städning och röjning. Arbetet utförs i huvudsak i grupp tillsammans med andra ungdomar och en gruppledare.

Lönen för feriearbete är

Ungdom 16 år-17 år         56 kr/timme

Ungdom 18 år                   62 kr/timme

I beloppet ingår semesterersättning.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att dra skatt om inte annat har angetts. Om man vet att man inte kommer att tjäna över 18 600 kr totalt under hela året kan man lämna in "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag" till kommunens personalkontor. Blanketten finns att hämta via skatteverkets hemsida

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/434.4.2b543913a42158acf800028924.html

Lön betalas ut baserat på närvaro som har inrapporterats via arbetsledaren. Lön för feriearbete betalas normalt ut den 27:e  månaden efter att feriearbete avslutats. Löneutbetalning hos privata arbetsgivare sker enligt företagets egna rutiner och kan därför ske annat datum.

Under vecka 10  annonseras i lokala media  om hur man ansöker om feriearbete. Samma information finns även på kommunens hemsidan fram till och med sista datum för ansökan. Under vecka 20 får alla som ansökt om feriearbete besked om man har tilldelats en plats.

 


Genvägen