Senast uppdaterad: 10/30/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Integrationssamordning


Integrationssamordning

Ansvaret för flyktingmottagande delas mellan Migrationsverket, kommunen och Arbetsförmedlingen. Migrationsverket svarar för asylprövningsprocessen. När en person fått uppehållstillstånd övergår ansvaret till kommunen och Arbetsförmedlingen.

I Bodens kommun ansvarar Arbetsmarknadsförvaltningen för flyktingmottagandet. Ansvaret omfattar barn och ungdom i åldersgrupperna 0-19 år samt personer över 65 år med permanent uppehållstillstånd som bosatt sig i Boden.  Utöver handläggning och utbetalning av s k glappersättning erbjuds praktisk hjälp vid myndighetskontakter, hjälp att söka bostad, ansöka om hemutrustningslån, ansöka till förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskolan, folkhögskola, universitet och vuxenutbildningens svenska för invandrare (sfi) samt ansöka om äldreförsörjning.

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanlända i åldern 20-64 år (alternativt i åldern 18-19 år och saknar föräldrar i Sverige) som har fått uppehållstillstånd. Utifrån den nyanländes tidigare kunskaper och erfarenheter hjälper Arbetsförmedlingen till att skapa en etableringsplan plan för vägen till arbete här i Sverige.

Arbetsmarknadsförvaltningen samverkar med socialförvaltningen, skolhälsovården,  Arbetsförmedling, Migrationsverket, landsting och andra aktörer för att nyanlända invandrare ska få ett bra liv i Boden , både vad gäller fritid och arbete. 

För att möjliggöra att fler engagerar sig kan Arbetsmarknadsförvaltningen besluta om bidrag till projekt som främjar integration. Utlysning om möjlighet att söka bidrag görs i lokala media görs två gånger om året, vår och höst. För mer information, se riktlinjerna här. Öppnas i nytt fönster

 

Kontaktuppgifter:

Christer Carlsson

Integrationssamordnare

Tel: 0921 – 629 34

E-post: christer.carlsson@boden.se

 

Evelina Harr

Integrationshandläggare

Tel: 0921- 782 72

E-post: evelina.harr@boden.se

 

 

 

 
Kontaktinformation


Integrationssamordnare
Telefon: 0921-62934
Fax: 0921-52506
E-post: christer.carlsson@boden.se
Kontakt: Christer Carlsson

Tips, idéer och frågor


Namn:
E-postadress:
Meddelande:
250 tecken

Genvägen