Senast uppdaterad: 07/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Konsumentvägledning


Konsumentvägledningen ger dig som är skriven i Bodens kommun råd och stöd i konsumentfrågor. Du får information om vilka lagar och regler som gäller. Du kan även få tips och råd före ett köp. Om du är missnöjd, har klagomål eller hamnar i en tvist efter ett köp får du vägledning även med det.

OBS: under sommaren är konsumentvägledningen i Boden inte i tjänst.
Kontakta i första hand Konsumentverkets tjänst "Hallå konsument"Öppnas i nytt fönster
tel 0771 - 525 525.

Reklamationer och tvister

En del problem kan man inte förutse som t ex att varan inte håller för normalt slitage eller att kläder förstörs i tvätten fastän man följer tvättanvisningen. Ofta kan du reda ut problemen direkt med din säljare när du är missnöjd med ditt köp. Är du fortfarande missnöjd efter denna kontakt, så kan du vända dig till Konsument Boden, som i sin tur försöker lösa tvisten. Om ärendet inte går att lösa på kommunal nivå, så kan det prövas i Allmänna reklamationsnämnden utan kostnad för dig. Anmälan skall ske skriftligt på särskild blankett. Du får hjälp med anmälan hos Konsument Boden. Läs mer om detta i länken Allmänna reklamationsnämnden.
Om ärendet inte går att lösa via Allmänna reklamationsnämnden blir du kanske tvungen anlita andra rättsinstanser. Det finns många olika instanser att vända sig till vid olika klagomål.

Råd före köp

Hos Konsument Boden får du hjälp före köp av varor och tjänster, via personlig rådgivning och broschyrer. Allt material som Konsumentverket arbetar fram t ex tester, faktablad, utredningar och böcker finns här. Förköpsrådgivning hittar du också på Konsumentverkets webbplats, de flesta ämnesområden finns med, t ex barnsäkerhet, bilar, boende, energi och IT. Läs mer om detta i länken Konsumentverket.
Förköpsrådgivning kan du också behöva när du tänker anlita hantverkare, reparatörer etc.

Informationsmaterial

Konsument Boden har allt material som Konsumentverket arbetar fram. Här hittar du tester, marknadsöversikter, faktablad, faktaböcker och köpråd som hjälper dig fram till bästa köp. Här finns också konsumentlagarna i lättlästa broschyrer, budgetbroschyren "Koll på Pengarna", broschyren om skuldsanering och mycket mer. Ring ifall du inte har möjlighet att komma, så får du materialet via post. Konsumentverket har allt sitt material på sin webbplats. Läs om allt material som finns hos Konsumentverket i länken "Konsumentverkets publikationer".


Kontaktinformation


Konsumentvägledning
Telefon: 0921-621 03
E-post: konsument@boden.se
Kontakt: Carina Gabrielsson

Länkar


Genvägen