Senast uppdaterad: 01/25/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Bodendialogen 2016


Under 2016 påbörjade Bodens kommun en medborgardialog. Syftet med projektet är att öka kontakterna mellan medborgarna och kommunens politiker och tjänstemän och därmed få bättre underlag för framtida beslut.

Projektet kommer att bestå av flera olika delar. Kommunen bjuder in till ett antal temamöten och andra aktiviteter. Dessutom finns en öppen möjlighet för föreningar/organisationer eller privatpersoner att anordna egna
aktiviteter och bjuda in kommunala representanter.

Samråd om översiktsplan, LIS och vindbruksplan 
I juni genomfördes en serie möten, där företrädare för kommunen presenterade aktuella frågor kopplade till översiktsplanen (som styr hur Boden ska bygga och använda mark i framtiden), LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och vindkraft.
Samrådet pågick fram till 31 augusti. 

Enkät om utveckling av Boden
Före nyår genomförde Samhällsbyggnadskontoret en enkät om hur medborgarna ser på Bodens utveckling. 231 svar kom in och har sammanställts till en rapport som finns härÖppnas i nytt fönster
Vad tycker du? Välkommen med synpunkter och nya frågeställningar! Se mailadress nedan. 

Om du eller din organisation vill ordna en aktivitet:
kontakta kommunen och presentera din aktivitet så försöker vi hitta lämpliga medverkande. 
Längre ned på sidan hittar du en checklista som hjälp för dig som vill planera ett dialogmöte i din förening eller kanske hemma bland grannarna.

Projektledare: Jan-Olov Bäcklund, tfn 0921 - 621 87.
Du kan även skicka e-post till dialog2016@boden.se.


Genvägen