Senast uppdaterad: 11/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Allmänna val


I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart 4:e år samt val till Europaparlamentet vart 5:e år. 

2018 är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige hålls 9 september.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen:

 
Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:
  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige
Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:
  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är folkbokförd i kommunen eller länet
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du har varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Vid val till Europaparlamentet har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare och är, eller någon gång har varit, folkbokförd i Sverige eller är EU-medborgare och är folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet. Då måste du också skicka en anmälan till länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige istället för i det land du är medborgare i.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder, utfärdar röstkort med mera.

Valnämnden

Kommunen har en valnämnd som rent praktiskt genomför valen, folkomröstningar och eventuella extra val. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare. Valnämnden kan också informera om hur valet går till och var du kan rösta.

Valnämndens kansli
Stadshuset
961 86 Boden
Tel: 0921-620 00
E-post: valnamnd@boden.se

Röstmottagare

Röstmottagarna tar emot väljarnas röster under valdagen. Gör en preliminär sammanräkning av rösterna och rapporterar resultatet till Länsstyrelsen under valdagens kväll.
Kommunen annonserar efter röstmottagre innan valen.

Kommunal folkomröstning

Initiativ till kommunal folkomröstning kan antingen tas genom motion av fullmäktigeledamot eller som ett förslag i samband med ett ärende.

Folkinitiativ

Ett s k folkinitiativ finns också. Om minst 10 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna så begär genom namninsamling (med namnförtydligande och personnummer) måste kommunfullmäktige behandla framställningen. Därmed inte sagt att folkomröstning skall genomföras. Det beslutas av kommunfullmäktige. Initiativet skall vara skriftligt och ange den aktuella frågan.

Proportionalitet

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten (platserna) i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Om partiet får t.ex. 20 procent av rösterna, ska det också få ca 20 procent av mandaten. Ett sådant valsystem kallas proportionellt.

Spärrar

Endast de partier som uppnått en viss storlek får vara med i fördelningen av mandat. Det gäller vid alla val utom till kommunfullmäktige, där det inte finns någon sådan gräns, s.k. spärr.

Partier

Valsystemet baseras på partier. Man röstar på ett parti och kan samtidigt ge en av partiets kandidater på valsedeln en personröst.

Kandidater

Då partiet beställer valsedlar ska de lämna in en lista på de kandidater som kandiderar för partiet. Det ska framgå vilken ordning kandidaterna ska stå på valsedeln, deras namn samt en övrig id-uppgift. Övrig id-uppgift kan t.ex. vara ålder, bostadsort eller kontaktuppgifter. Kandidaterna måste ha samtyckt.

Valdeltagande i Bodens kommun

2014  86,12%

2010  82,96%

2006  81,42%

2002  81,08%


Länkar


Genvägen