Senast uppdaterad: 10/07/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Boden i siffror


På den här sidan hittar du länkar till statistik om:

  • Befolkning, befolkningsutveckling och befolkningsprognos
  • Arbetsmarknad och sysselsättning
  • Politik och kommunal ekonomi
  • Bostäder, utbildning
  • Social omsorg, barn & familj och inkomster
  • Områdesbeskrivningar
  • Boden i länsstatistiken
  • SCB:s statistikdatabas

Länkar


Genvägen