Senast uppdaterad: 03/21/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


På den här sidan kan du se vilka aktuella ärendena som ska upp för behandling och beslut på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga filer öppnas i nytt pdf-fönster. För att kunna öppna PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerad på din dator. Hämta Adobe Reader gratis här Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i Radio Boden 98,2 Mhz.

Protokoll från tidigare sammanträden finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de aktuella ärendena kan du ringa kommunsekreteraren på telefonnummer 0921-621 16.


Ärenden till kommunstyrelsen 2018-03-26 kl 14.00 och fullmäktige 2018-04-09 kl 14.00  

Här är en förteckning över de ärenden som kommer att behandlas på de kommande sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ingelina Edström på telefon 0921-621 16 eller e-post ingelina.edstrom@boden.se om du vill få del av handlingarna i något ärende.

Kommunfullmäktigeärenden

 1. Revisorerna informerar
 2. Frågor
 3. Delgivningar
 4. Återrapporteirng av uppdrag. Uppföljning av socialnämndens personalomsättning
 5. Ändring av alkoholförbudet i kommunens lokala ordningsföreskrifter
 6. Kf/ks Nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser 2017
 7. Årsredovisning 2017
 8. Kf/ks Över- och underskottsfond i bokslut 2017
 9. Kf/ks Tilläggsbudget investeringar 2018
 10. Stiftelsen Bodenbos revisionsberättelse med årsredovisning 2017
 11. Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
 12. Godkännande av samverkansavtal om förskola och praktiknära skolforskning
 13. Nya reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder
 14. Åyterremiss. Driftsbidrag till liftsystem Storklinten
 15. Medfinansiering av projektet Fånga energin
 16. Medfinansiering av projektet Cloudberry
 17. Kommunala val
 18. Nya motioner
 19. Nya medborgarförslag
 20. Nya interpellationer

Kommunstyrelseärenden

 1. Återrapportering av arbetsmarknadsförvaltningens kvalitetsrapport 2016
 2. Återrapportering av beslutade åtgärder inom särskild utbildning för vuxna
 3. Medfinansiering av anläggningssamordning Olympia - Trångfors IP
 4. Antagande av Riktlinje bidrag till integrationsprojekt

-          Delegationsbeslut och delgivningar

 
Genvägen