Senast uppdaterad: 06/02/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


På den här sidan kan du se vilka aktuella ärendena som ska upp för behandling och beslut på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga filer öppnas i nytt pdf-fönster. För att kunna öppna PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerad på din dator. Hämta Adobe Reader gratis här Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i Radio Boden 98,2 Mhz.

Protokoll från tidigare sammanträden finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de aktuella ärendena kan du ringa kommunsekreteraren på telefonnummer 0921-621 16.


Ärenden till kommunstyrelsen 2017-06-12 kl 14.00 och fullmäktige 2017-06-19 kl 10.00  

Här är en förteckning över de ärenden som kommer att behandlas på de kommande sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ingelina Edström på telefon 0921-621 16 eller e-post ingelina.edstrom@boden.se om du vill få del av handlingarna i något ärende.

Kommunfullmäktigeärenden

 1. Revisorerna informerar
 2. Frågor
 3. Delgivningar
 4. Medborgarförslag. Bygg ett utegym vid mårängsskolan i Sävast
 5. Medborgarförslag. Upprätta ställplats för husbilar
 6. Taxor vid Bodens ridhus
 7. Återrapportering av uppdrag. Måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen
 8. Ändring av kommunala ordningsföreskrifter
 9. Antagande av Översiktsplan 2025 Bodens kommun
 10. Antagande av Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 Bodens kommun
 11. Antagande av Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 Bodens kommun
 12. Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner om ansvarsfördelning kring barn och ungdomar vid misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 13. Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn
 14. Ändrad taxa för uteserveringar på offentlig plats
 15. Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats
 16. Detaljplan för del av fastigheten BODEN 53:36, inom Björknäsområdet
 17. Detaljplan för fastigheten BODEN 53:6, Björkdungens förskola och del av BODEN 53:5
 18. Kommunala val
 19. Nya motioner
 20. Nya medborgarförslag
 21. Nya interpellationer

Kommunstyrelseärenden

 1. Ungdomsmotion. Förenkla kommunens hemsida
 2. Medborgarförslag. Skapa plats för aktiviteter vid återvinningsstation
 3. Medborgarförslag. Skapa förutsättningar för cricket i Boden
 4. Medborgarförslag. Bygg aktivitetspark i Gunnarsbyn
 5. Havremagasinet med framställan om sötd till projekt
 6. Medborgarförslag. Enkelrikta Kyrkgatan från Kvarngatan till Kungsgatan
 7. Motion från ungdomsfullmäktige om extrabussar på vissa linjer på grund av platsbrist

-          Delegationsbeslut och delgivningar

 
Genvägen