Senast uppdaterad: 10/02/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


På den här sidan kan du se vilka aktuella ärendena som ska upp för behandling och beslut på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga filer öppnas i nytt pdf-fönster. För att kunna öppna PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerad på din dator. Hämta Adobe Reader gratis här Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i Radio Boden 98,2 Mhz.

Protokoll från tidigare sammanträden finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de aktuella ärendena kan du ringa kommunsekreteraren på telefonnummer 0921-621 16.


Ärenden till kommunstyrelsen 2017-10-02 kl 14.00 och fullmäktige 2017-10-16 kl 10.00  

Här är en förteckning över de ärenden som kommer att behandlas på de kommande sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ingelina Edström på telefon 0921-621 16 eller e-post ingelina.edstrom@boden.se om du vill få del av handlingarna i något ärende.

Kommunfullmäktigeärenden

 1. Revisorerna informerar
 2. Frågor
 3. Delgivningar
 4. Återrapportering av uppdrag. Kvalitetsrapport hälso- och sjukvård
 5. Återrapportering av uppdrag. Åtgärdsplan för minskad arbetslöshet 2017-2019
 6. Återrapportering av uppdrag. Utredning av möjligheten till villabebyggelse mellan Torpgärdsskolan och Svartbyträsket
 7. Motion från Göran Ahlman (M) Namnbyte på Björknässkolan i Boden
 8. Motion från Bernt Drugge (SD) Inrätta en "bolagsdag" i samband med ett kommunfullmäktigesammanträde
 9. Motion från Susanne Ström (SD) Angående fyrverkerier i Bodens kommun
 10. Motion från bosse Strömbcäk (V), Inger Westman-Arvesen (V), Bose Englund (V) och Rasmus Joneland (V) Inför en tillgänglighetssamordnare
 11. Motion från Hendrik Andersson (L) Gällande badplats i Sävast
 12. Motion från Rigmor Åström (M) Förbättra särskoleelevers förutsättningar att skapa sig en framtid inom arbetslivet
 13. Motion från ungdomsfullmäktige. Införande av webbsända kommunfullmäktige
 14. Fastställande av avgift för förlorade och skadade färdbevis
 15. Flytt av skolskjutsfrågor till kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen samt ändring av kommunstyrelsens reglemente
 16. Megäran av medel för uppstart av Fritidsbank (Sportotek)
 17. Tillägg till miljö- och byggnämndens reglemente gällande ansvarig nämnd för lagen om elektroniska cigaretter
 18. Köp av Haparanda kommuns aktier i Filmpool Nord AB
 19. Medfinansiering av anläggningssamordning, Olympia-Trångfors IP
 20. Nyttjande av Centralskolan
 21. Fastställande av kommunikationsstrategi
 22. Medborgarförslag. Ändra plats för ytvattenintag
 23. Vite för uteblivet nyttjande av bokad torgplats
 24. Uppföljning av åtgärdsplan för minskad arbetslöshet i kommunen
 25. Delårsrapport augusti 2017
 26. Kommunala val
 27. Nya motioner
 28. Nya medborgarförslag
 29. Nya interpellationer

Kommunstyrelseärenden

 1. Medborgarförslag. Bygg en hundrastgård
 2. Byte av ersättare i Pensionärsrådet
 3. Ändring av föreskifter om rengöring (sotning)
 4. Ändring av bolagsordning för IT Norrbotten AB
 5. Förvärv av fastigheten Heden 6:99
 6. Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av del av 2017 års löneöversyn
 7. Stiftelsen Bodenbo med begäran om att avhända sig fastighet
 8. Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret
 9. Räddnings- och beredskapsförvaltningens verksamhetsberättelse i delårsrapport augusti 2017
 10. Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse i delårsrapport augusti 2017
 11. Tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse januari-augusti 2017
 12. Medborgarförslag. Ploga gångvägarna inne i bostadsområdena
 13. Medborgarförslag. Sätt upp sopkorgar och hållare för hundbajspåsar
 14. Länstransportplan 2014-2025 förslag på objekt för utförande under 2018 på kommunala vägnätet
 15. Tillägg till kommunstyrelsensdelegationsordning samt fastställande av riktlinjer för skolskjuts och elevresor
 16. Integrationsprojekt 2017 Winternet
 17. Kurser vid Lärcentrum
 18. Delårsrapport arbetsmarknadsförvaltningen
 19. Medborgarförslag. Anställ skyddsombud till brukare inom omsorgen
 20. Riktlinje studiestartstöd
 21. Utvidgande av uppdraget att inventera arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 22. Försäljning av del av Boden Svartbyn 1:128

-          Delegationsbeslut och delgivningar

 
Genvägen