Senast uppdaterad: 04/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Så här köper du en tomt


E-tjänsten, WebbGis��ppnas i nytt f��nster, fungerar i de vanligaste webbläsarna. Tjänsten är dock inte anpassad för bokning via läsplattor och mobiltelefoner.

Innan köpet påbörjas, se till att du bestämt vilken tomt du vill köpa samt vilket datum du vill ha som tillträdesdag. Tillträdesdag är den dag du blir ägare till tomten och det är då köpeskillingen ska vara slutbetald. Tillträdesdagen sätts maximalt 8 månader efter bokningstillfället, undantag finns.

Du behöver en e-legitimation för att kunna signera köpet. Läs mer om hur du laddar ner och nyttjar e-legitimation på www.e-legitimation.se.

Det är endast tillåtet att köpa en tomt per hushåll. Gör man flera tomtbokningar från samma familj/personer tilldelas ni den tomt som ni först bokade.

Köp av tomt går till så här

Du börjar med att välja vilken sorts tomt du vill ha, småhustomt, hästtomt, fritidstomt eller annat.

Klicka sen på ledig tomt i listan till höger.

Vald tomt markeras och du kan nu fortsätta med ditt val och klicka på Köp tomt. När du klickat på köp tomt blir den reserverad i 10 minuter, signeras inte köpet med e-legitimation inom 10 minuter avbryts köpet och tomten blir åter ledig. Du kan när som helst avbryta köpet.

När du klickar på Köp tomt kommer du till inloggning för e-legitimation. När du loggat in så börja med att kolla att rätt tomt är vald, kontrollera att fastighetsbeteckning (ex. Sävast 23:222) och tomtID (ex 24) stämmer. Fyll i önskad tillträdesdag. Tillträdesdag kan sättas som längst åtta månader från dagens datum, planerad byggstart fylls i om detta datum är känt.

Om den tomt du valt inte har en köp tomt-knapp, måste du kontakta samhällsbyggnadskontoret, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

I nästa steg fylls alla kontaktuppgifter i på köpare 1. Tänk på att ange ett telefonnummer där vi kan nå dig under dagtid. Därefter kryssar du i om det är fler än en köpare och den personens kontaktuppgifter. Om inte alla frivilliga uppgifter kan fyllas i vid bokningstillfället kan detta kompletteras med senare.  

Ägandet av tomten/fastigheten kommer automatiskt att fördelas 50/50 mellan köparna. Önskas annan fördelning fylls detta i under köpare 2 andel. 

Granska alla uppgifter att allt stämmer. Därefter signerar du köpet med din e-legitimation.

Bokningen är nu genomförd och kommunen får meddelande om att du ska köpa tomten.

Genom att signera köpet med din e-legitimation godkänner du att kommunen tar ut en bokningsavgift på 5 000 kr. Detta innebär att kommunen har rätt att debitera dig denna avgift inom två veckor. Köpekontrakt skrivs vid ett senare tillfälle. Inför tillträdesdagen faktureras resterande del av köpeskillingen, och förfallodag sammanfaller med tillträdesdag.

Bokningsavgiften (5000 kr) för bokningen är en del av köpesumman för tomten och kommer sen att dras bort från den totala summan. Avgiften återbetalas inte om köpet avbryts av någon anledning.


Vill du veta mer?

För information om lediga småhustomter, priser, bofakta kontakta oss på Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Åkerman, 0921-621 52, anneli.akerman@boden.se

Cecilia Kvibacke, 0921-627 06, cecilia.kvibacke@boden.se


Genvägen