Senast uppdaterad: 05/22/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lediga tomter i Boden


Det är nu klart att fjärrvärmenätet kommer att byggas ut i Brännan etapp 1.

Populära områden just nu

Boka tomt
Tomterna bokas och köps via e-tjänsten WebbGIS��ppnas i nytt f��nster (e-legitimation krävs). I tomtpriserna (villatomter) ingår alltid planavgift, lantmäterikostnader samt gatuavgifter. Vi har fasta priser på alla villatomter.

Bygglov
Bygglovsärenden tar 2-4 veckor och kostar ca 26 000 kr. Priset för nybyggnadskarta och utsättning tillkommer med ca 13 500 kr. Du kan söka bygglov direkt via e-tjänsten Mitt bygge��ppnas i nytt f��nster.

Geoteknisk deklaration
För småhustomterna har grundundersökningar av marken utförts. Resultatet av grundundersökningarna beskriver förutsättningarna för husets grundläggning.

El vatten & avlopp
Anslutningsavgift för vatten och avlopp är ca 93 000 kr för en normalvilla/tomt. Kontakta tekniska förvaltningen Öppnas i nytt fönsterför pris.

Anslutning av el till en normalvilla är för närvarande ca 27 000 kr. Kontakta Bodens Energi��ppnas i nytt f��nster för närmare information.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Samhällsbyggnadskontoret
Glenn Nylander, 0921-629 68, glenn.nylander@boden.se
Anneli Åkerman, 0921-621 52, anneli.akerman@boden.se  


Följ oss på Facebook


Kontaktinformation


Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0921-621 52
E-post: anneli.akerman@boden.se
Kontakt: Anneli Åkerman

Genvägen