Senast uppdaterad: 06/21/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lediga tomter i Boden


Tomtsläpp Sävast tisdag 20 juni - OBS! alla tomter är bokade!

 

1 tomt på Brännan, etapp 1

Sävast 23:342, pris 390 000 kr, areal 1202 kvm.

2 tomter på Brännan, etapp 2

Sävast 23:367, pris 180 000 kr, areal 1101 kvm
Sävast 23:371, pris 240 000 kr, areal 900 kvm

1 tomt på Hornsberg

Sävast 8:299, pris 325 000 kr, areal 950 kvm


Boka tomt
Tomterna bokas och köps via e-tjänsten WebbGIS��ppnas i nytt f��nster (e-legitimation krävs). I tomtpriserna (villatomter) ingår alltid planavgift, lantmäterikostnader samt gatuavgifter. Vi har fasta priser på alla villatomter.

Bygglov
Bygglovsärenden tar 2-4 veckor och kostar ca 26 000 kr. Priset för nybyggnadskarta och utsättning tillkommer med ca 13 500 kr. Du kan söka bygglov direkt via e-tjänsten Mitt bygge��ppnas i nytt f��nster.

Geoteknisk deklaration
För småhustomterna har grundundersökningar av marken utförts. Resultatet av grundundersökningarna beskriver förutsättningarna för husets grundläggning.

El vatten & avlopp
Anslutningsavgift för vatten och avlopp är ca 93 000 kr för en normalvilla/tomt. Kontakta tekniska förvaltningen Öppnas i nytt fönsterför pris.

Anslutning av el till en normalvilla är för närvarande ca 27 000 kr. Kontakta Bodens Energi��ppnas i nytt f��nster för närmare information.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Samhällsbyggnadskontoret
Glenn Nylander, 0921-629 68, glenn.nylander@boden.se
Anneli Åkerman, 0921-621 52, anneli.akerman@boden.se  


Följ oss på Facebook


Kontaktinformation


Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0921-621 52
E-post: anneli.akerman@boden.se
Kontakt: Anneli Åkerman

Genvägen