Senast uppdaterad: 05/18/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Anhörigstöd


Anhörigstöd - till dig som stödjer en anhörig/närstående

Anhörigstöd vänder till dig som ger stöd och omsorg till äldre, funktionshindrad eller någon som är långvarigt sjuk. Att ge stöd och omsorg till en närstående kan både vara meningsfullt och krävande. Det är därför viktigt att du får hjälp när du behöver det. Anhörigstödet kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen, när du som anhörig behöver egen tid för vila och återhämtning. Arbetet med att utveckla anhörigstödet pågår ständigt, du får gärna komma med förslag så att vi ger rätt stöd. 

Till vänster finns länkar till sidor och broschyrer med information och kontaktuppgifter.

Välkommen till anhöriggrupper!

Grupperna är öppna, man behöver inte anmäla sig och man går de gånger man vill och kan.

Målet med träffarna är att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet med information om relevanta ämnen gruppen behöver. Samt att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Vårlunch för anhöriga 30 maj

Välkommen ni som brukar vara med i grupperna Anhörigcafé och Mötesplatsen.

Datum: 30 maj kl. 13.00

Plats: Restaurang OII, Drottninggatan 49

Mat och lite underhållning.

Anmälan senast den 22 maj till Lena Mari 0921-782 36

Obs! Ingen träff i ordinarie lokaler denna dag.

Drop-in på Erikslunden finns för din närstående att besöka under dessa träffar. Öppet alla tisdagar kl.12:00-16:00, kostnadsfritt. Mer information tel. 0921-626 77

Anhöriggrupp om Psykisk ohälsa

Riktat till partner, föräldrar, mor- eller farföräldrar som ger stöd till närstående med psykisk ohälsa.

Datum för vårens sista träff:

Torsdag 1 juni.
Tid: kl 17:30-19:30
Tema: Förändring, Motivation och Bemötande. Inbjuden gäst är Ann-Charlott Lidfors från Vuxenpsykiatrin.
Plats: Pelarsalen, Björken. Strandplan 3 (ingång via restaurang)
Kaffe/the och smörgås mm.

För mer information om kommunens anhörigstöd kontakta:

Lena-Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör.
Telefon 0921-782 36.
Besöksadress: Björken, Kungsgatan 39.
E-post: lena-mari.johansson(a)boden.se


Genvägen