Senast uppdaterad: 01/26/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Anhörigstöd


Anhörigstöd - till dig som stödjer en anhörig/närstående

Anhörigstöd vänder till dig som ger stöd och omsorg till äldre, funktionshindrad eller någon som är långvarigt sjuk. Att ge stöd och omsorg till en närstående kan både vara meningsfullt och krävande. Det är därför viktigt att du får hjälp när du behöver det. Anhörigstödet kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen, när du som anhörig behöver egen tid för vila och återhämtning. Arbetet med att utveckla anhörigstödet pågår ständigt, du får gärna komma med förslag så att vi ger rätt stöd. 

Till vänster finns länkar till sidor och broschyrer med information och kontaktuppgifter.

Sociala aktiviteter

Socialförvaltningen samordnar och synliggör de sociala aktiviteterna för att bidra med ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel för medborgarna, allt i samverkan med andra aktörer. Vi vill bidra till en meningsfull dag för bodensarna så att det alltid finns något att se fram emot och att längta efter. Syftet med det sociala innehållet är att synliggöra alla de aktiviteter som görs i Boden.

Anhörigstöd


Seniorer i rörelse
Måndagar och torsdagar 09.45-11.00. Björken, gymnastiksalen.
Musik och sång med sittande gymnastik. Kostnadsfritt. 

Hobbyverksamhet
Pyssel och samtal i trevlig atmosfär. 
Måndagar 12.30-14.30 på Björken.
Fika 20 kr.
Bodens kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Välkommen till anhöriggrupper!

Grupperna är öppna, man behöver inte anmäla sig och man går de gånger man vill och kan.

Anhörigcafé

För dej som hjälper, stödjer eller vårdar en person med demens eller tecken på demens. Målet med träffarna är att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet med information om relevanta ämnen gruppen behöver. Samt att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Datum för vårens träffar

Tisdagar 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, samt 30 maj.
Tid: kl. 13:00-15:00

Tema 31 januari: hjälpmedel.
Plats: Församlingsgården, Strandplan 25.
Fika till självkostnadspris 15 kr.
Bodens kommun i samverkan med Svenska Kyrkan.

Mötesplatsen            

En stund för dej som hjälper, stödjer eller vårdar en person med neurologisk sjukdom tex. stroke, MS, Parkinson. Målet med träffarna är att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet samt att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. 

Datum för vårens träffar  

Tisdagar 7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, samt 30 maj.
Tid: kl. 13:00-15:00

Tema 7 februari: Ann Martell kommer och berättar om sätt att sköta om sin egen hälsa som anhörig.
Plats:Björken, Gymnastiken, Strandplan 3 (ingång via restaurang)
Fika till självkostnadspris 15 kr. 

Drop-in på Erikslunden finns för din närstående att besöka under dessa träffar. Öppet alla tisdagar kl.12:00-16:00, kostnadsfritt. Mer information tel. 0921-626 77

 

Ny anhöriggrupp Psykisk ohälsa

Det har tagit mer tid än beräknat att sätta igång. Planen är nu att den startar under våren. Datum kommer snart.

För er föräldrar, mor- eller farföräldrar som ger stöd till närstående med psykisk ohälsa. Målet med träffarna är att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet samt att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Vi kommer bl.a. att ha teman med föreläsare utifrån gruppens behov av information och kunskaper.

Ring eller maila gärna anhörigkonsulent för mer information och intresseanmälan.

 

För mer information om kommunens anhörigstöd kontakta:

Lena-Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör.
Telefon 0921-782 36.
Besöksadress: Björken, Kungsgatan 39.
E-post: lena-mari.johansson(a)boden.se


Genvägen