Senast uppdaterad: 03/01/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Biståndsenheten


Vilka är vi - Vad gör vi?

Om du vill ansöka om äldreomsorg kontaktar du Biståndsenheten. I första hand kan du få hjälp med det du behöver för att din vardag ska fungera. Vi försöker tillsammans med dig, och om du vill tillsammans med din närstående, att hitta en bra lösning.

Exempel på insatser som du kan få hjälp med enligt Socialtjänstlagen (SoL) finner du här.

Från och med 3 februari 2014 är biståndsenheten indelad i 2 geografiska områden, Team Öst och Team Väst, där ett team av biståndshandläggare gemensamt ansvarar för ansökningar och beslut om insatser inom respektive team/område.

Ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen för exempelvis hemtjänstinsatser, särskilt boende etc. samt övriga frågor inom äldreomsorg hanteras av biståndshandläggarna i Team Öst eller Team Väst beroende på vilket bostadsområde som du bor inom.

Om du har en funktionsnedsättning och därför behöver stöd och service i ditt vardagsliv kontaktar du socialförvaltningens Individ- och Familjeomsorg. Här finns särskilda handläggare för utredning, bedömning och beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS Handläggare och Socialpsykiatrihandläggare finns på TEAM Individ.

Exempel på insatser som du kan få hjälp med enligt LSS finner du här.

Du kommer även i kontakt med handläggare på Sunderbyns sjukhus om du, inför att du ska skrivas ut från sjukhuset, tror att du behöver hjälp när du kommit hem. Handläggaren träffar dig, anhöriga du vill ska delta, distriktssköterska och sjukhuspersonal – ni diskuterar tillsammans igenom vilka insatser du behöver när du lämnar sjukhuset.

Biståndsenheten har telefontid måndag, tisdag, onsdag samt fredag mellan klockan 08.00-09.30.

För att komma till rätt Team ringer du kommunens växel på telefon
0921-620 00. Utifrån var du bor kan växeln koppla dig till rätt Team. Besök efter avtalad tid.

Besöksadress : Stadshus B, Kyrkgatan 24, plan 8.

Öppet måndag-fredag kl. 08:00-17:00. Lunchstängt 12:00-13:00

(Sommartid, 15 maj-15 september stänger kontoret kl. 16.00)

 


Länkar


Genvägen