Senast uppdaterad: 01/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Familjehemsutredning


 

Vad innebär en familjehemsutredning?

Innan en familj kan bli aktuell för att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem måste familjen godkännas. Det sker genom en familjehemsutredning som syftar till att säkerställa att familjen har de förmågor och resurser som krävs för att ta hand om någon annans barn. Utredningen görs av två familjehemssekreterare som träffar familjen både i familjens hem och på socialkontoret. Därtill inhämtas referenser samt registerutdrag från Polisens misstanke-och belastningsregister, socialregister, Kronofogde samt Försäkringskassa.

En utredning tar i regel 2-3 månader och kan när som helst avbrytas då den sker frivilligt. Om det under utredningen framkommer omständigheter som gör att utredaren bedömer hemmet som olämpligt informeras familjen om vad som ligger till grund för bedömningen. Familjehemssekreterarnas ställningstagande kan inte överklagas. 

Mer information om bland annat familjehemsutredningar finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida.


Genvägen