Senast uppdaterad: 11/13/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Trygghetslarm


För dig som behöver kalla på hjälp vid akuta situationer eller som känner dig mycket otrygg i bostaden finns trygghetslarm.  

Hur får du ett trygghetslarm?

Trygghetslarm ansöker du om på kommunens Biståndsenhet som har telefontid måndag till onsdag och fredag mellan klockan 08.00-09.30.
Telefon: 0921-620 00, kommunens växel.  

Hur installeras trygghetslarm?

Personal från kommunen tar kontakt med dig och installerar en trygghetstelefon i din bostad.  Kommunen ansvarar för hela larmkedjan och även för samtalskostnaden.

Vid installation behöver du ge oss, mot nyckelkvittens, två nycklar till din bostad och eventuellt portlås. Den ena nyckeln används av hemtjänstpersonal under dagtid och den andra nyckeln används på natten av nattpatrullens personal om du larmar. Båda nycklarna förvaras i låsta nyckelskåp när de inte används.

Det är viktigt att du inte har kvar någon nyckel på insidan av ytterdörren och att du inte använder dörrens säkerhetskedjor. Du ska inte heller låsa någon innerdörr för att då kan inte personalen komma in och hjälpa dig.

Hur fungerar trygghetslarm?

Du larmar genom att trycka in knappen på larmklockan. Trygghetstelefonen ringer automatiskt upp en larmcentral där det finns personal dygnet runt. Det finns en högtalare och mikrofon i trygghetstelefonen, så att du kan prata med personalen på larmcentralen. Det är viktigt så att de kan avgöra vilken åtgärd som behövs för att hjälpa dig på bästa sätt.

Om du behöver hjälp av personal kontaktar larmcentralen din hemtjänstpersonal under dagtid och nattpatrullen på natten. Inom 60 minuter ska du ha fått hjälp av personal på plats hemma hos dig. Tiden beror på rådande väglag och väderlek.

Trygghetslarm kan användas vid akuta situationer som du själv inte klarar av exempelvis om du har ramlat eller vid akuta toalettbesök.  Trygghetslarm ska inte användas för hjälp med sådant som går att planera i förväg. Tänk på att du själv även kan larma 112 om du hastigt blir mycket sjuk.

Att tänka på:

  • Ha alltid larmklockan på dig, även när du duschar. Inte vid bad.

  • Flytta inte på trygghetstelefonen eftersom mottagningen då kan bli sämre.

  • Lämna larmklockan hemma om du åker bort eller på sjukhus.

  • Larmet är personligt. Vill du att någon annan som bor i samma bostad tar över larmet, tag kontakt med biståndsenheten. Det går även att ha två larmklockor till samma trygghetstelefon.

Kontakta alltid larmansvarig på kommunen om du:

  • Byter bostad

  • Byter lås till dörren eller porten

  • Ändrar telefonnummer

  • Vill lämna tillbaka trygghetslarmet

Avgift för trygghetslarm

Aktuell avgift för trygghetslarm finns i broschyren Avgift och regler för vård och omsorg. Du når den via länken Avgift och regler för vård och omsorg, i kolumnen här till vänster. 

Du betalar ingen avgift för installationsmånaden. Däremot betalar du för hela månaden när du lämnar tillbaka trygghetslarmet.

Frågor

Kontakta kommunens larmansvarig vid frågor om installation, återlämnande av utrustning eller vid fel på utrustning.

Telefon: 0921-627 40, 0921-627 46


Genvägen