Senast uppdaterad: 08/22/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialnämnden


Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, där ambitionsnivån för LSS-verksamhet är goda levnadsvillkor.

Socialnämndens sammanträden är offentliga utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av ärenden i vilka det finns uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Socialnämnden sammanträder tisdag 29 augusti i Kommunfullmäktigesalen. Handlingarna till sammanträdet kan läsas här fredag 25 augusti. 


Länkar


Genvägen