Senast uppdaterad: 04/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Socialnämnden


Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, där ambitionsnivån för LSS-verksamhet är goda levnadsvillkor.

Socialnämndens sammanträden är offentliga utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av ärenden i vilka det finns uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Socialnämnden sammanträder onsdag 19 april kl. 8.30 i Nämndsalen. Handlingarna till sammanträdet kan läsas på nedanstående länk:


Länkar


Genvägen