Senast uppdaterad: 02/18/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Utvecklingsenheten


Utvecklingsenheten arbetar på uppdrag av socialförvaltningens verksamheter. Vi är socialförvaltningens internkonsulter och bistår verksamheterna med service, utvecklingsuppdrag och projektledning enligt nedan:

 • Arbetsmiljöfrågor - kartläggning och riskanalys vid verksamhetsförändringar mm.
 • Omvärldsbevakning - lagstiftning, samhällsförändringar, evidens, metodstödsutveckling
 • Lean – förhållningssätt i den dagliga verksamheten som implementeras
 • Tydliggöra processer i verksamheten – leder ofta till en rutin/riktlinje
 • Utredningsuppdrag - kundundersökningar, uppföljning och utvärdering, förstudier

Projektuppdrag inom verksamhetsförbättring

 • Eftervård efter placering
 • Bedömningsinstrument (kvinnofrid, missbruksvården, ungdomsvård)
 • Handledning demens
 • Anhörigstöd
 • Arbetsmiljö - kartläggningsverktyg, förflyttningsteknik och ergonomi

 Projektuppdrag inom verksamhetsutveckling

 • Sociala aktiviteter
 • Beslutstödsprojektet
 • Nationella riktlinjer 

 Projektuppdrag inom kompetensutveckling

 • Utvecklingsprojekt som implementeras innebär oftast kompetensutveckling under/efter projekttiden
 • LSS

 Kontaktuppgifter nedan.


Kristina Lindqvist
Chef utvecklingsenheten

0921-622 74         
Stadshus B
Plan 10

 

 

Lena Mari Johansson
Anhörigkonsulent/Socialinformatör

0921-682 36
Björken

Helena Samuelsson
Verksamhetsutvecklare

0921-629 33
Björken
Karina Karlsson
Systemförvaltare Treserva
0921-782 23
Kjell Sundberg
It-samordnare
0921-623 71
Ann-Charlotte Julnes
Statistikhandläggare
0921-627 50

 


Genvägen