Senast uppdaterad: 11/16/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avfallshämtning


  Avfallsbil
Bilarna har två separata fack.
Det gör det möjligt att hämta två olika avfallsfraktioner samtidigt.

Sedan december 2002 har matavfall och brännbart avfall tömts vid samma tillfälle vid villafastigheter.

 


Ragnsells AB är den entreprenör som hämtar avfallet i Bodens kommun från och med maj 2007.

Telefon 010 - 723 00 00


Ställ ut kärlet kvällen innan

Ställ alltid ut behållarna kvällen innan hämtningsdag och med minst 50 cm fritt utrymme runt varje kärl.

Tänk på att trottoaren ska användas av synskadade, rullstolsburna och alla andra som vill ta sig fram utan att snubbla över avfallsbehållare.

Är det kvar avfall efter tömning?

Som fastighetsägare måste du själv se till att avfallet inte är fastfruset eller att behållaren inte fylls med "våld" så att påsarna kläms fast. Om vi måste komma tillbaka för att tömma en gång till får du betala 262,50 kr.

Ofta överfullt?

Om locket inte går att stänga är det stor risk för nedskräpning. Lämna hellre en extrasäck bredvid kärlet.
Händer det ofta är det kanske dags att byta till större behållare.

Byte av kärl kan du anmäla via kommunens e-tjänster Öppnas i nytt fönster
Under rubriken Bygga och bo hittar du en tjänst som heter avfallskärl och kompostering.
Här använder du din e-legitimation. Du kan läsa mer om e-legitimation på sidan för e-tjänster.  
Byte av kärl kostar 170 kr inklusive moms.

 avfallsbehållare

Ur kommunens renhållningsföreskrifter Öppnas i nytt fönster17 §

"Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.

Om behållaren är överfull har kommunen rätt att debitera extra avgift samt vid ofta överfull behållare ändra abonnemangsvillkoren."

 


 

Vi uppmanar till fortsatt god sortering eftersom skärpta krav finns på behandling, förbränning och rötning.

Alla föremål av metall, porslin och keramik, glödlampor samt farligt avfall är "bannlysta" i avfallsbehållarna.


Genvägen