Senast uppdaterad: 04/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Biogas blir fordonsgas


Gasbil

Transporter med fossila bränslen bidrar tyvärr till bland annat ökad växthuseffekt, föroreningar, övergödning och  luftförsämring.

Kommunen har genom förädling av rötgas från Svedjans biogasanläggning bidragit till en lokal omställning till alternativa förnyelsebara bränslen och minskad miljöpåverkan.

Produktionen motsvarar cirka 700 000 liter bensin.

Staten har bidragit med halva investeringsbeloppet.

Fordonsgasen nyttjas av cirka 130 kommunala tjänstefordon,  
13 lokalbussar, 3 renhållningsfordon samt dryga
100 privata fordon.

Tankning av gas sker på före detta A8- området.

Resultatet blir förutom tillgång till betydligt billigare bränsle även rejäla minskningar av kväveoxid- respektive koldioxidutsläpp.

Boden har ett av Sveriges lägsta pris på biogasen, 14,75 kr/kg vilket motsvarar ett bensinpris på 10,17 kr/Liter


Genvägen