Senast uppdaterad: 10/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kommunala bidrag och verksamhetsstöd till föreningar


Kultur-fritid

Bidragsansökningar till anläggningar, samlings- och byalokaler, hyresbidrag och studieförbund ska vara inkomna till oss senast 18 mars varje år.

 

Bidragsansökningar till lokalt aktivitetsstöd (LOK) har två inlämningsdatum per år;
För närvarorapportering 1/1-30/6 gäller senast 25 augusti innevarande år.
För närvarorapportering 1/7-31/12 gäller senast 25 februari året efter.

Ersättning erhålls för aktiva från 7 år och upp till 25 års ålder.

Verksamhetsstöd till kulturföreningar ska vara inkomna till oss senast 18 december varje år, för arrangemang året efter.

För sent inkomna handlingar behandlas inte!

Ansökningar för driftbidrag till föreningsägda anläggningar, samlings- och byalokaler, ansökan om hyresbidrag, verksamhetsstöd och lokalt aktivitetsstöd hittar du på Bodens kommuns e-tjänster.Öppnas i nytt fönster.

LOK finns även på blankett sidan.

För information kontakta

Kultur- fritids och ungdomsförvaltningen, Föreningsservice

Fritid                                                                  Kultur
Fritidsutvecklare                                               Kulturutvecklare

Telefon: 0921-623 13                                         Telefon: 0921-624 90
E-post: agneta.kemlen@boden.se                        E-post: nina.uusitalo@boden.se
Kontakt: Agneta Kemlén                                     Kontakt: Nina Uusitalo


Genvägen