Senast uppdaterad: 08/07/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Elevhälsan


Välkommen till Elevhälsan


Elevhälsans team samarbetar med förskola och skola.
Till oss kan ni vända er om ni har funderingar eller
frågor som rör barn och ungdomar i förskola och skola.

Vårt arbete bygger på skolans värdegrund och innebär:

 • förebyggande och hälsofrämjande arbete
 • rådgivning, stöd och handledning 
 • psykosocial och medicinsk konsultation
 • utredningar och kartläggningar
 • samordning av resurser 
 • kompetensutveckling av personal 
 • handledning om alternativa verktyg i lärandet
 • samverkan med andra instanser

Vårt uppdrag är:
att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola
i arbetet med barns och ungdomars hälsa och lärande

I elevhälsans team ingår:bild av hjärta

 • Skolsköterskor
 • Skolläkare
 • Skolpsykologer
 • Skolkuratorer
 • Specialpedagoger   

Nyttiga länkar 

• DO - Diskrimineringsombudsmannen
• Elevhälsan.se
• Folkhälsoguiden
• HI - Hjälpmedelsinstitutet
• Specialkostintyg - Länk till e tjänster
• SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten
• UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

  

 

Har du synpunkter på din vård?

Sedan 2013 omfattas elevhälsan av Patientnämndens stöd. Mer information kan du se här��ppnas i nytt f��nster.


Genvägen