Senast uppdaterad: 09/09/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

För din säkerhet


Information om personuppgiftslagen - PUL

Från och med 1 oktober 2001 började personupp- giftslagen, PuL, att gälla i Sverige. PuL har sin grund i ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är, att den som uppgiften gäller informeras om hur uppgifterna behandlas.

Utbildningsförvaltningen kommer att behandla vårdnadshavares och barns personuppgifter såsom namn, adress, per- sonnummer, telefonnummer m.m. för förvaltningens administration. Till förskoleverksamhetens och skolbarnomsorgens administration räknas till exempel placeringsmed- delanden, placeringslistor samt tillfälliga aktivitetslistor.

Om du vill veta om vilka personuppgifter som finns om dig, kan du skriftligen begära detta hos.
Hit vänder du dig även om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig.

Utbildningsförvaltningen,
961 86 Boden,
tel. 0921-620 00.


Genvägen