Senast uppdaterad: 10/13/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Familjehem-Kontaktfamiljer-Kontaktpersoner


Just nu söker team familj nya familjehem och kontaktfamiljer!

Har du och din familj:

  • ett intresse av att stötta och hjälpa ett barn eller en tonåring för en kortare eller längre tid?
  • ett rum över i er bostad? 
  • lever ni under stabila förhållanden?
  • är ni friska och arbetsföra?

Kontakta Team Familjs familjehemsgrupp! Vi rekryterar, utreder och familjehem och kontaktfamiljer. Eposta familjehem@boden.se om du är intresserad men vill veta mer så kontaktar vi dig inom ett par veckor. Du kan även skicka in en intresseanmälan (pdf) till oss så kontaktar vi dig!

Här nedan finns kortfattad information om de olika uppdragsformerna familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. Vill du veta ännu mer kan du kika in på Socialstyrelsens informationssida.

Våra målgrupper 

  • Barn, tonåringar eller unga vuxna med egna beteende- eller relationsproblem i behov av råd, stöd och aktivering.
  • Ensamkommande flyktingbarn.
  • Småbarn med unga föräldrar i behov av stöd i föräldrarollen.
  • Barn och ungdomar med föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruk. 

OBS! Är du däremot intresserad av uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj åt en funktionshindrad person enligt LSS eller Socialtjänstlagen kan du du kontakta Boende och stödteamet.

Våra uppdragsformer

1. Familjehem

Barn i alla åldrar behöver av olika anledningar bo i familjehem, tidigare kallat fosterhem. Det kan handla om att föräldrarna har egen psykisk ohälsa, missbruk eller att barnet har egna beteende- eller relationsproblem. Även ungdomar som kommit till Sverige utan sina vårdnadshavare kan bli aktuella för familjehemsplacering.

Barnen och ungdomarna som placeras i familjehem enligt Socialtjänstlagen eller LVU har olika behov och därför behövs flera olika sorters familjehem. Det är för att vi ska kunna göra en så god matchning som möjligt efter barnets behov. Ett familjehem kan bo i staden eller på landet, vara yngre eller äldre, med eller utan egna barn samt vara ensamstående såväl som gifta eller sambos. Gemensamt för våra familjehem är att de lever under stabila förhållanden, är öppenhjärtliga och trygga förebilder och kan ge de placerade barnen både kärlek, tid och tydlig vägledning.

En placering i ett familjehem föregås alltid av socialsekreterarens utredning där barnets behov kartläggs. Placeringens längd kan variera från ett par månader till flera år. Målet är att barnet i framtiden ska kunna flytta hem till sina föräldrar igen. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för barnet under hela placeringen och ska hålla sig underrättad om vad som händer i barnets liv. Av den anledningen håller barnets socialsekreterare och familjehemssekreteraren regelbundna besök och kontakter med familjehemmet. Vi erbjuder utbildnings- och temadagar.

Ersättning i form av arvode och omkostnad varierar beroende på intensitet och svårighetsgrad och betalas ut månadsvis. Som familjehem behöver man inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot bör man helst vara över 25 år och lämplig för uppgiften. Alla som vill bli familjehem måste först genomgå en familjehemsutredning vid socialkontoret. De som godkäns som familjehem förväntas gå en grundläggande familjehemsutbildning som vi bekostar innan de påbörjar sitt första uppdrag.

Fyll i intresseanmälan här.


2. Kontaktfamilj

Många familjer har ett litet nätverk. Ibland är föräldrarna unga och behöver stöd i sin föräldraroll. Då kan det behövas en kontaktfamilj som kan ge barnen extra stöd någon helg varje månad.

En del kontaktfamiljer ordnar med spännande aktiviteter, men viktigast är att man tar sig tid för barnet så att hon eller han känner sig välkommen. Bistånd i form av kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen anlitas för sex månader i taget men det är också vanligt att uppdraget pågår under en längre tid. Ersättning i form av arvode och omkostnad varierar beroende på intensitet och svårighetsgrad och betalas ut månadsvis. Som kontaktfamilj behöver man inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot ska man vara över 18 år och lämplig för uppgiften. Alla som vill bli kontaktfamilj måste först genomgå en kontaktfamiljsutredning vid socialkontoret.

Fyll i intresseanmälan här.

 


3. Kontaktperson

En kontaktperson kan tillsättas när en människa har behov av råd, stöd eller aktivering. Vem som helst har rätt att ansöka om en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation.

Det är socialtjänsten som utreder om behovet finns och tillsätter kontaktpersoner enligt Socialtjänstlagen. Ersättning till kontaktpersonen i form av arvode och omkostnad varierar beroende på intensitet och svårighetsgrad och betalas ut månadsvis. Som kontaktperson behöver man inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot ska man vara över 18 år och lämplig för uppgiften. Alla som vill bli kontaktperson måste först genomgå en kontaktpersonsutredning.  

Kontakta oss med din intresseanmälan via familjehem@boden.se

OBS! Är du intresserad av uppdrag som kontaktpersonsuppdrag åt funktionshindrade personer bör du kontakta Boende och stödverksamheten istället.

Alla familjehemssekreterare på Team Familj är utbildade socionomer med många års erfarenhet av socialt arbete. Vi servar alla team inom Individ och familjeomsorgen med utredning och matchning av uppdragstagare, se team familj, team individ och team mottagning.

Önskas mer information så kontakta någon av familjehemssekreterarna.

Se vår bio-annons Öppnas i nytt fönster, vår ansökan om nya resurser.

Telefon Socialförvaltningens växel: 0921-62700

epost: familjehem@boden.se

 

X


Länkar


Genvägen