Senast uppdaterad: 01/30/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Familjehem-Kontaktfamiljer-Kontaktpersoner


Familjehemsgruppen på TEAM FAMILJ rekryterar och utreder  familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Just nu söker vi fler familjer som kan ta emot ett barn eller tonåring i sitt hem.

Vi erbjuder ekonomisk ersättning,  stöd och utbildning.

Passar följande beskrivning in på dig?

  • Jag vill stötta och hjälpa ett barn eller en tonåring för en kortare eller längre tid!
  • Jag har ett rum över i min bostad! 
  • Jag lever under stabila förhållanden!
  • Jag är frisk och har gott om tid över!

Kontakta oss idag på e-post familjehem@boden.se

Se vår bio-annons Öppnas i nytt fönster

Är du intresserad av uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj åt en funktionshindrad person enligt LSS eller Socialtjänstlagen? Klicka här Boende och stödteamet.

Nedan finns kortfattad information om de olika uppdragsformerna familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. Vill du veta ännu mer kan du kika in på Socialstyrelsens informationssida.

Familjehem

Barn i alla åldrar behöver av olika anledningar bo i familjehem, tidigare kallat fosterhem.

  • Barn, tonåringar eller unga vuxna med egna beteende- eller relationsproblem i behov av råd, stöd och aktivering.
  • Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.
  • Småbarn med unga föräldrar i behov av stöd i föräldrarollen.
  • Barn och ungdomar med föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruk. 

Det kan handla om att föräldrarna har egen psykisk ohälsa, missbruk eller att barnet har egna beteende- eller relationsproblem. 

Barnen och ungdomarna som placeras i familjehem har olika behov och därför behövs flera olika familjehem. Ju fler familjehem vi har att välja på desto bättre matchning kan vi göra. genom matchningen tillses att varje barn får ett familjehem som passar just hans eller hennes behov.

Ett familjehem kan bo i staden eller på landet, vara yngre eller äldre, med eller utan egna barn samt vara ensamstående såväl som gifta eller sambos. Gemensamt för våra familjehem är att de lever under stabila förhållanden, är öppenhjärtliga och trygga förebilder och kan ge de placerade barnen både kärlek, tid och tydlig vägledning.

En placering i ett familjehem föregås alltid av socialsekreterarens utredning där barnets behov kartläggs. Placeringens längd kan variera från ett par månader till flera år. Målet är att barnet i framtiden ska kunna flytta hem till sina föräldrar igen. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för barnet under hela placeringen och ska hålla sig underrättad om vad som händer i barnets liv. Av den anledningen håller barnets socialsekreterare och familjehemssekreteraren regelbundna besök och kontakter med familjehemmet. Vi erbjuder utbildnings- och temadagar.

Ersättning i form av arvode och omkostnad varierar beroende på intensitet och svårighetsgrad och betalas ut månadsvis. Alla som vill bli familjehem måste först genomgå en familjehemsutredning vid socialkontoret. Alla som godkänts som familjehem ska sedan gå en grundläggande familjehemsutbildning som kommunen bekostar. 

intresseanmälan FAMILJEHEM.


Kontaktfamilj

Många familjer har ett litet nätverk. Ibland är föräldrarna unga och behöver stöd i sin föräldraroll. Då kan det behövas en kontaktfamilj som kan ge barnen extra stöd någon helg varje månad.

En del kontaktfamiljer ordnar med spännande aktiviteter, men viktigast är att man tar sig tid för barnet så att hon eller han känner sig välkommen. Bistånd i form av kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen anlitas för sex månader i taget men det är också vanligt att uppdraget pågår under en längre tid. Ersättning i form av arvode och omkostnad varierar beroende på intensitet och svårighetsgrad och betalas ut månadsvis. Som kontaktfamilj behöver man inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot ska man vara över 18 år och lämplig för uppgiften. Alla som vill bli kontaktfamilj måste först genomgå en kontaktfamiljsutredning vid socialkontoret.

intresseanmälan KONTAKTFAMILJ

 


Kontaktperson

En kontaktperson kan tillsättas när en människa har behov av råd, stöd eller aktivering. Vem som helst har rätt att ansöka om en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation.

Det är socialtjänsten som utreder om behovet finns och tillsätter kontaktpersoner enligt Socialtjänstlagen. Ersättning till kontaktpersonen i form av arvode och omkostnad varierar beroende på intensitet och svårighetsgrad och betalas ut månadsvis. Som kontaktperson behöver man inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot ska man vara över 18 år och lämplig för uppgiften. Alla som vill bli kontaktperson måste först genomgå en kontaktpersonsutredning.  

Kontakta oss via familjehem@boden.se


 

X


Länkar


Genvägen