Senast uppdaterad: 11/03/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

TEAM Individ


TEAM Individ

Teamet samlar alla resurser kring individuell problematik såsom missbruk, neuropsykiatriska problem, ekonomiska bekymmer mm.

Respektive hemsida kommer att uppdateras inom kort. Nedan finns kontaktuppgifterna för TEAM Individ.

 TEAM chef

Maria Eriksson, 0921 - 622 28

Besöksadress: Stadshus B, plan 3

Postadress: Socialförvaltningen, TEAM Individ, 961 86 Boden

Personal

Inriktning Vuxna och Unga vuxna
Johanna Buhr
Socialsekreterare Unga vuxna
Tel 0921-622 76
Kent Patomella
Socialsekreterare
Tel 0921-622 27       
Maria Fabriani
Socialsekreterare
Tel 0921-623 47       
Maria Johansson
Socialsekreterare       
Tel 0921 - 623 97
Harriet Winblad von Walter      
Ekonomiassistent
Tel 0921-622 49

Jennie Björnfot

Socialsekreterare Unga vuxna

0921-624 93

Inriktning LSS och socialpsykiatri

Gunlög Pettersson

LSS-socialpsykiatrihandläggare
Tel 0921-622 50

Veronica Sundström

LSS-socialpsykiatrihandläggare
Tel 0921-627 84

Marianne Ericsson Westin

LSS-socialpsykiatrihandläggare

Tel 0921-628 37

Ann-Sofi Westberg

LSS-socialpsykiatrihandläggare

0921-622 50

Inriktning Försörjningsstöd
Catharina Tillstam
Socialsekreterare
Tel 0921-627 51
Janet Ekström
Socialsekreterare           
Tel 0921-624 67  
Katarzyna Gustafsson
Socialsekreterare
Tel 0921-622 94

 

X


Genvägen