Senast uppdaterad: 02/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Överförmyndarnämnden


I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller överförmyndare. I Boden har vi en Överförmyndarnämnd och en expedition. Nämnden har tillsyn över vissa slag av ställföreträdarskap. De ställföreträdarskap som står under nämndens tillsyn är förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. De gör inspektioner hos oss med jämna mellanrum. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Ledamöter i överförmyndarnämnden

Pettersson, Arne (S), ordförande, Tuppvägen 3, 961 44 Boden
Mobil: 070-590 10 91 Måndag-fredag 10-12
Halin, Gunnar (KD), vice ordförande, Ubbyn 102, 961 91 Boden
Telefon hem: 0921-34 00 22
Sandström, Per-Ulf (M), Tegnergatan 13, 961 33 Boden

Ersättare

Jarblad, Beatrice (S), Snårvägen 20, 961 44 Boden
Kotkaniemi, Tina (NS), Kyrkgatan 29 C, LGH 1103, 961 75 Boden
Engström Öman, Inga-Lill (V), Bergsvägen 16, 961 37 Boden


Genvägenopendocument