Senast uppdaterad: 01/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 
Beställ bilder från Boden
Nyheter via RSS Nyheter via RSS

Nyheter


OBS! Deadline för att ansöka om LOKstöd

2017-02-20
Nu närmar sig deadline 25 februari som är sista dag att sända in era ansökningar för Lokalt Aktivitetsstöd. Detta gäller närvaroregistreringen för hösten 2016, dvs 1/7-31/12 2016.
Föreningar för personer med funktionshinder påminns att även medsända årsberättelse, verksamhetsberättelse med mera eftersom ansökan även baseras på antalet medlemmar.

Ärenden som kommer in efter den 25 februari behandlas inte.


Samråd över detaljplan för del av Boden 56:36, Björknäsområdet

2017-02-20
Syftet med detaljplanen är att möta de behov som uppkommer i samband med kommunens åldrande växande befolkning samt att ge förutsättningar för att uppnå kommunens vision att växa till 30 000 invånare.


Samråd över detaljplan för Boden 53:6, Björkdungens förskola samt del av Boden 53:5

2017-02-20
Förskolan Björkdungen ska byggas ut med två avdelningar. Gällande detaljplan medger denna utbyggnad men för att möjliggöra en större förskolegård söder om förskolebyggnaden behöver en ny detaljplan, som medger rätt markanvändning för detta, upprättas.


UTSTÄLLNING: Översiktsplan 2025, LIS- plan och vindbruksplan

2017-02-20
Bodens kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan samt tematiska tillägg för vindkraft och landsbygdsutveckling i strandnära läge. Förslagen har tidigare varit ute på samråd och har bearbetats utifrån de synpunkter som kommit in. Nu presenteras de slutgiltiga förslagen i en utställning pågår 23 februari fram till 30 april.


Fler nyheter  Arkiverade nyheter

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägenopendocument