Senast uppdaterad: 04/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Beställ bilder från Boden

Granskning av detaljplan för Björknäsområdet


05/02/2017

Syftet med aktuell detaljplan är att möta de behov som uppkommer i samband med kommunens åldrande växande befolkning samt att ge förutsättningar att uppnå kommunens vision om att växa till 30 000 invånare.

Nu är detaljplanen för Björknäsområdet ute på granskning, du har möjlighet att fram till 23 maj lämna in synpunkter på planförslaget.

Klicka här för att läsa alla granskningshandlingar
 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen