Senast uppdaterad: 05/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ny pumpstation vid brännastand


05/05/2017

Bodens kommun kommer från v.20 att genomföra förbättringsåtgärder på dagvatten och avlopp i området kring "örat" på Brännastand.

Åtgärderna kommer att fortgå under stora delar av sommaren och omfatta installation av ny pumpstation samt grävning av nya avloppsledningar. För mer exakt område se bild.

Karta - Brännastrand

Tillbaka

Genvägen