Boden kommun - http://www.boden.se Senaste nytt från Boden kommun sv Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT Exait RSS generator 1.0 editor@example.com webmaster@example.com LinkBiogasmacken är öppen! http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/4BCF287312C59D59C12580AD0050A5B4?opendocument Biogasmacken är öppen och det går nu bra att tanka igen. 24 Feb 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/4BCF287312C59D59C12580AD0050A5B4?opendocument Inbjudan till informationsträff inför övning Vintersol http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/34584209FCD103F7C12580D0005523D6?opendocument Från 27 februari till 7 mars har Försvarsmakten tre övningar i anslutning till Boden, Kiruna och Tåme. Störst militär verksamhet kommer att äga rum mellan 23 och 29 mars. Då kommer övningen Vintersol att bestå av markövningar mellan Boden och Jokkmokk. I övningen kommer cirka 1200 personer att delta. Se vidare i nyheten för en översiktskarta och datum för informationsträffar. 23 Feb 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/34584209FCD103F7C12580D0005523D6?opendocument UTSTÄLLNING: Översiktsplan 2025, LIS- plan och vindbruksplan http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/86C96BE4E33CBC6FC12580CA00526C43?opendocument Bodens kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan samt tematiska tillägg för vindkraft och landsbygdsutveckling i strandnära läge. Förslagen har tidigare varit ute på samråd och har bearbetats utifrån de synpunkter som kommit in. Nu presenteras de slutgiltiga förslagen i en utställning pågår 23 februari fram till 30 april. 23 Feb 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/86C96BE4E33CBC6FC12580CA00526C43?opendocument Ökad militär aktivitet http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/C43C458D37F4F190C12580CF0056DB9C?opendocument Den 25 till 27 februari kommer det att vara mer militär verksamhet än vanligt i Boden. På grund av förändrad världsbild kommer artilleriregementet att öva för att upprätthålla sina kunskaper. Invånare i Bodens kommun ska vara beredda på ökad bullernivå. Läs mer i nyheten om aktuella tider. 22 Feb 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/C43C458D37F4F190C12580CF0056DB9C?opendocument Sportlov i Boden 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/9C2EC1AEFB5C9D5AC12580CF002E1C10?opendocument Sportlovet är 3-12 mars och nu finns hela programmet på boden.se. Programmet kommer också att levereras till de flesta hushåll i Bodens kommun. Hoppas att du hittar flera givande aktiviteter i det stora utbudet, som du kan vara med på. 22 Feb 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/9C2EC1AEFB5C9D5AC12580CF002E1C10?opendocument OBS! Deadline för att ansöka om LOKstöd http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/890F2ACD4062DC41C12580CD0049276E?opendocument Nu närmar sig deadline 25 februari som är sista dag att sända in era ansökningar för Lokalt Aktivitetsstöd. Detta gäller närvaroregistreringen för hösten 2016, dvs 1/7-31/12 2016. Föreningar för personer med funktionshinder påminns att även medsända årsberättelse, verksamhetsberättelse med mera eftersom ansökan även baseras på antalet medlemmar. Ärenden som kommer in efter den 25 februari behandlas inte. 20 Feb 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/890F2ACD4062DC41C12580CD0049276E?opendocument Samråd över detaljplan för Boden 53:6, Björkdungens förskola samt del av Boden 53:5 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/1029F21542D69DD3C12580CD002D74A7?opendocument Förskolan Björkdungen ska byggas ut med två avdelningar. Gällande detaljplan medger denna utbyggnad men för att möjliggöra en större förskolegård söder om förskolebyggnaden behöver en ny detaljplan, som medger rätt markanvändning för detta, upprättas. 20 Feb 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/1029F21542D69DD3C12580CD002D74A7?opendocument Samråd över detaljplan för del av Boden 56:36, Björknäsområdet http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/6B64CB46BA23064DC12580CD00277CB4?opendocument Syftet med detaljplanen är att möta de behov som uppkommer i samband med kommunens åldrande växande befolkning samt att ge förutsättningar för att uppnå kommunens vision att växa till 30 000 invånare. 20 Feb 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/6B64CB46BA23064DC12580CD00277CB4?opendocument Nytt förslag- fyra nya förskolor i Bodens kommun http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/93A183172DFA3075C12580B8003893FF?opendocument Fyra nya förskolor med totalt 20 avdelningar kommer att behöva byggas de närmsta sex åren. Det visar en ny utredning som utbildningsförvaltningen vid Bodens kommun tagit fram. Orsaken till utredningen är den växande befolkningsmängden. – Det är en angenäm utmaning att Boden växer, säger Magnus Åkerlund, skolchef vid kommunen. 30 Jan 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/93A183172DFA3075C12580B8003893FF?opendocument Vi söker feriearbetsplatser http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/33DC3895F1528041C12580B6006142B0?opendocument Nu är det dags för att lämna in uppgift om feriearbetsplatser för sommaren 2017. Har du möjlighet att ta emot ungdomar på arbetsplatsen kan det ge dem värdefull arbetslivserfarenhet. Öppna nyheten och läs mer om hur det går till att ansöka... 28 Jan 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/33DC3895F1528041C12580B6006142B0?opendocument