Senast uppdaterad: 10/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Norra älvstråket - Kusån/Kusön


Översikt Kusån

Bodens kommun har påbörjat arbetet med att upprätta ett verksamhetsområde för spillvatten och bygga ut vatten- och avloppsystemet inom området Kusön och Kusån.


Genomförandetiden har beräknats till fem år. Kommunal spillvattenanslutning kommer att ordnas för samlad bebyggelse inom området Kusön och Kusån senast oktober år 2021.

Utbyggnad av vatten- och avloppssystem följer antagen VA-plan och framtida kommunalt spillvatten utreds även för samlad bebyggelse inom angränsande områden.


Bakgrunden är Mark- och miljödomstolens fastställande av länsstyrelsens föreläggande, att Bodens kommun skall tillgodose behovet gällande spillvatten genom en allmän avloppsanläggning.

Översikt Kusån och norra Kusön


Kontaktinformation


Telefon: 0921-620 00
E-post: norraalvstraket@boden.se

Länkar


Genvägenopendocument