Senast uppdaterad: 05/02/2013
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Färdtjänst


Personer med funktionsnedsättning
som har svårt att gå eller
att åka buss kan få färdtjänst.

För att söka färdtjänst ring kommunen
på telefonnummer 0921-629 98 eller 0921-782 46.

För att få veta mer om färdtjänst eller
riksfärdtjänst ring kommunen
på telefonnummer 0921-629 98 eller 0921-782 46.

Telefontid är måndag till fredag
mellan klockan 8.00 till 9.30

Om du har färdtjänst
och vill beställa en resa
ringer du telefonnummer 0921-100 00.


Genvägen