Senast uppdaterad: 05/27/2013
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vad gör en kommun?


Kommunen sköter om många saker
som människorna som bor i kommunen
har nytta av.

Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen
och någonstans där gamla
eller sjuka människor kan få hjälp.

Det är kommunen som ser till att det
kommer vatten i kranen
och att dina sopor blir hämtade.

Kommunen plogar och sandar gatorna
och ser till att vi har elljusspår
att åka skidor på.

Kommunen ser också till
att det finns brandmän som hjälper till
att göra kommunen trygg och säker.

Bild på stadsparken i Boden
Att göra parkerna fina är ett av kommunens många jobb.


Genvägen