Senast uppdaterad: 11/26/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Färdtjänst


Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken och gäller inom kommunen. Färdtjänst är enligt lagen avsedd för personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer.

För att få färdtjänst måste sökanden ha ett funktionshinder som beräknas bestå i minst tre månader.
Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte grund för att beviljas färdtjänst.
För att ansöka om färdtjänst behövs ibland ett läkarintyg som skickas till färdtjänsthandläggaren.
När färdtjänsthandläggaren har fått läkarintyget kontaktas sökanden och ett hembesök bokas.
Läkarintyget och uppgifterna från hembesöket ligger till grund för utredningen.


Genvägen