Senast uppdaterad: 11/26/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Riksfärdtjänst


Riksfärdtjänst gäller för resor mellan kommuner. Riksfärdtjänst ska enligt lagen ges till personer som till följd av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Din ansökan ska lämnas in senast tre veckor före resans start.

Kontakta färdtjänsthandläggaren för vidare information om ansökan och utredningen.


Genvägen