Senast uppdaterad: 12/16/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Medborgarförslag


Vill du förändra eller förbättra något i Boden, då kan du lämna in ett medborgarförslag.

Alla som är folkbokförda i Bodens kommun kan lämna medborgarförslag. Alla medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige. Därefter kommer kommunfullmäktige eller förvaltningarnas nämnder att avgöra frågan.

Medborgarförslaget bör innehålla ett konkret förslag som politikerna kan ta ställning till. Förslaget får inte handla om myndighetsutövning eller beslut kring enskilda personer.

Alla medborgarförslag är offentliga.


Genvägen