Senast uppdaterad: 12/15/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Elevhälsa


Elevhälsan arbetar för att alla elever ska klara skolan så bra som möjligt.bild av hjärta

Hälsa och lärande hör ihop. Mår man bra så går det oftast bättre i skolan och går det bra i skolan så mår man oftast bättre. Det är viktigt att alla ska trivas och känna sig trygga i skolan.

I elevhälsan arbetar skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog. Som elev kan du när som helst vända dig till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola. Du kan också prata med någon pedagog på skolan för att komma i kontakt med oss. Elevhälsan i Bodens kommun erbjuder följande e-tjänster:

Samtycke vaccination

  • Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.
  • Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.

Mer information om vacciner finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/

Samtycke hälsosamtalsuppgifter

  • Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Syftet är bland annat att samtala om hur hälsan och skolgången påverkas av hur vi lever.
  • Inför samtalet får eleven ett frågeformulär med frågor om hälsa, levnadsvanor och om trivsel i skolan.
  • Med vårdnadshavares samtycke lagras elevens uppgifter från frågeformuläret i en databas som Region Norrbotten ansvarar för. Region Norrbotten publicerar årligen en rapport ”skolbarns hälsa och levnadsvanor” som baseras på uppgifter och analys från denna databas. Rapporten innehåller endast avidentifierat material.

Här kan du läsa mer om hälsosamtalÖppnas i nytt fönster

Hälsouppgift

  • Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsobesök med hälsosamtal hos skolsköterskan. Inför hälsobesöket önskar skolsköterskan få uppgifter om ert barns hälsotillstånd.
  • Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som har tillgång till dessa uppgifter som behandlas utifrån sekretess.

Genvägen