Senast uppdaterad: 04/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ledighetsansökan elever


Grundskola
När det gäller ansökningar om ledighet för elever som går i grundskolan så följer Bodens kommun de lagar och regler som finns i Skollagen och grundskoleförordningen. Här kan du läsa en sammanfattning av Bodens kommuns riktlinjer för ledighet inom grundskolan.Öppnas i nytt fönster. Om du är intresserad och vill veta mer kan du läsa om detta på Skolverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

Gymnasieskola
Ledighet kan beviljas för enskilda angelägenheter. För övningskörning och semesterresor beviljas ej ledighet. Vid upprepad ogiltig frånvaro eller då eleven riskerar att inte nå målen i enskild kurs skall ledighet beviljas mycket restriktivt. Vid planerat läkar-, tandläkarbesök ska ledighet begäras i förväg.

Klassföreståndare/mentor kan bevilja ledighet upp till fem dagar per läsår. Innan ansökan lämnas till klassföreståndare/mentor ska eleven ha samrått med undervisande lärare och kommit överens om återläsning och redovisning. Ledighet därutöver beslutas av rektor.

Studerande vid vuxenutbildningen
Kom ihåg att även samråda med dina lärare/handledare om begärd ledighet. Mer information om att studera på Lärcentrum och kontaktuppgifter till dina lärare hittar du på www.boden.se/larcentrum


Genvägen