Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Skolskjutsansökan


Avvikande skolskjuts gäller för de elever som har:

  • Växelvis boende
  • Medicinska skäl
  • Annan orsak/särskilda skäl

Ordninarie skolskjuts
Ordinarie skolskjuts är skjuts mellan folkbokföringsadress eller uppsamlingsplats och till rätt skola för upptagningsområdet på grund av att färdvägens längd överstiger avståndsgränserna i kommunens riktlinjer. Denna typ av skolskjuts behöver man inte ansöka om.

Observera att avvikande och ordningarie skolskjuts inte gäller till och från fritidshem.


Genvägen