Senast uppdaterad: 03/07/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Enskild utfartsväg


Kommunalt bidrag till enskilda utfartsvägar inom Bodens kommun kan sökas för sommar- och vinterunderhåll. Innan du går in på e-tjänsten är det bra om du läser om vilka villkor som gäller för att kunna få bidrag.

Ny ansökan ska skickas in varje år senast sista oktober. (förlängt till 2017-11-10)

För denna tjänst behöver du:
Första gången du ansöker eller vid förändrad ansökan om bidrag måste du skicka med en kartbild som visar alla vägar som ingår i ansökan.

Vägförening som ansöker ska bifoga:

  • föreningens stadgar

  • senaste årsmötesprotokoll


Genvägen