Senast uppdaterad: 05/04/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


På den här sidan kan du se vilka aktuella ärendena som ska upp för behandling och beslut på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Samtliga filer öppnas i nytt pdf-fönster. För att kunna öppna PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerad på din dator. Hämta Adobe Reader gratis här Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i Radio Boden 98,2 Mhz.

Protokoll från tidigare sammanträden finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller de aktuella ärendena kan du ringa kommunsekreteraren på telefonnummer 0921-621 16.


Ärenden till kommunstyrelsen 2018-05-14 kl 14.00 och fullmäktige 2018-05-21 kl 14.00  

Här är en förteckning över de ärenden som kommer att behandlas på de kommande sammanträdena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ingelina Edström på telefon 0921-621 16 eller e-post ingelina.edstrom@boden.se om du vill få del av handlingarna i något ärende.

Kommunfullmäktigeärenden

 1. Revisorerna informerar
 2. Frågor
 3. Delgivningar
 4. Återremiss. Motion från Göran Ahlman (M) Namnbyte på Björknäsgymnasiet i Boden
 5. Återremiss. Motion från Rigmor Åström (M) Införande av verksamma riktlinjer och rutiner för att bekämpa barnäktenskap
 6. Motion från Maria von Schantz (M) Inför kvalitetsgaranti på kommunens service
 7. Motion från robert Lund (SD) Tillåt blodgivning på betald arbetstid
 8. Motion från Bosse Strömbäck (M) Arbeta för jämlika löner i Boden!
 9. Återremiss. Avveckling av den interna tryckeriverksamheten i Bodens kommun
 10. Återrapportering av uppdrag. Jämställdhet inom kultur-, fritids- och ungdomsverksamheten
 11. Återrapportering av uppdrag. Måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen
 12. Återrapportering av uppdrag. Rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid
 13. Återrapportering av uppdrag. Översyn av den politiska organisationen
 14. Återrapportering av uppdrag. Budget avseende ändrat ansvar för skolskjutsfrågor
 15. Antagande av detaljplan för Svartbjörsbyn 1:3 m.fl. HolmenAntagand
 16. Verksamhetsområde kommunalt vatten och spillvatten Norra Älvstråket
 17. Riktlinjer för uteserveringar
 18. Kommunala val
 19. Nya motioner
 20. Nya medborgarförslag
 21. Nya interpellationer

Kommunstyrelseärenden

 1. Arbetsmarknadsförvaltningen - Kvalitetsrapport 2017
 2. Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning
 3. Utnämnande av dataskyddsombud för kommunstyrelsen
 4. Intresseanmälan för SM-veckan 2021
 5. Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2017 för VA-verksamheten
 6. Revidering av riktlinjer för blomlådor som hastighetsdämpning
 7. Utvärdering av utökat färdtjänsområde för Bodens kommun

-          Delegationsbeslut och delgivningar

 
Genvägen