Borgerlig vigsel

För den som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Vigseln kan antingen ske i Stadshuset eller på en annan plats. Är ni folkbokförda i annan kommun än Boden kan vi erbjuda vigsel inom Bodens kommuns gränser.

Boka borgerlig vigsel

Ansökan om hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Det är viktigt att ni ansöker om hindersprövning i god tid före vigseln.

En hindersprövning är giltig i fyra månader. Om hinder saknas får ni två handlingar från Skatteverket som lämnas in till kommunen så snart som möjligt, dock senast 14 dagar innan planerad vigsel.

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till Skatteverket för information.

Den som ej är myndig 

Den som är under 18 år måste begära tillstånd hos länsstyrelsen i det län man bor, för att få ingå äktenskap.

Boka vigsel

Preliminärbokning görs senast 14 dagar innan planerat vigseldatum. Bokning görs genom vår e-tjänst
Om ni saknar bank id och inte kan använda e-tjänsten, kontakta Medborgarservice på telefon 0921–620 00.

När ni har preliminärbokat vigsel via e-tjänsten kommer vi att kontakta er via e-post.
Vi kan inte garantera att vigseln kan genomföras enligt era inskickade önskemål.

Avgift

Vigseln är kostnadsfri.

 

Vid vigseln

ID-handling

Båda i paret måste uppvisa ID-handling vid vigselceremonin. 

Vittnen

Vid vigselakten skall två myndiga vittnen närvara. Det kan vara släktingar eller bekanta.
Om ni inte har några egna vittnen så kan ni önska vittnen från kommunen om vigseln sker i stadshuset vardagar under kontorstid 08.00 - 15.30.

Vigselförrättare

Du kan önska en speciell vigselförrättare och i Bodens kommun har vi nedanstående vigselförrättare:

Namn    
Anna-Karin Nylund    
Astrid Sundström Lindström    
Béatrice Öman    
Bo Strömbäck    
Eivy Blomdahl    
Erika Sjöö    
Jan-Olov Bäcklund    
Johan Lund    
Kenneth Backgård    
Magnus Qvist    
Maria von Schantz    
Olle Lindström    

 

Vigselceremoni

Texten som läses vid ceremonin tar ca 5 minuter.

Meddela alltid om någon av er inte förstår svenska. Det finns möjlighet att vid bokningen välja engelska som ceremonispråk.

Byta efternamn

Om någon av makarna ska byta efternamn i samband med vigseln sker anmälan om detta hos Skatteverket

 

 

Vid frågor kontakta Medborgarservice på telefon 0921-620 00.

 

Senast uppdaterad: 2023-06-08