Flyktingmottagning

Ansvaret för flyktingmottagande delas mellan Migrationsverket, kommunen och Arbetsförmedlingen.  Migrationsverket svarar för asylprövningsprocessen.  När en person fått uppehållstillstånd övergår ansvaret till kommunen och Arbetsförmedlingen.

I Bodens kommun ansvarar Arbetsmarknadsförvaltningens Jobbcenter för det praktiska flyktingmottagandet.

Vi vägleder och informerar om hur det går till när du

  • Ansöker om deltagande i svenska för invandrare
  • Ansöker om förskola, fritids och skola
  • Ansöker om bostad samt vilka bostadsföretag som finns i kommunen

 

Senast uppdaterad: 2022-08-25