Vy över Åcenter och Boden centrum en vinterdag.

Folkbokför dig i Boden

Att bo i en kommun innebär att du får ta del av kommunens sjukvård, tandvård, barnomsorg, fritidsevenemang, och andra aktiviteter som anordnas. Men för att kommunen ska kunna finansiera aktiviteterna är det viktigt att du folkbokför dig där du bor.

Att bo i en kommun innebär att du får ta del av kommunens sjukvård, tandvård, barnomsorg, fritidsevenemang, och andra aktiviteter som anordnas. För att du ska få information om allt detta och för att kommunen ska kunna finansiera aktiviteterna är det viktigt att du är folkbokförd i den kommun där du bor. Detta är viktigt eftersom kommunalskatten du betalar går till den kommun där du är folkbokförd.

Folkbokför dig där du bor

Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor. Du anses vara bosatt på den fastighet där du regelmässigt tillbringar din dygnsvila. Om du bor på mer än ett ställe kan detta innebära att du har så kallad dubbel bosättning. I sådana fall anses du i första hand bosatt där du bor tillsammans med din familj. Med familj menas make, maka, sambo eller registrerad partner och hemmavarande barn. Har du inte någon familj bestäms din folkbokföring i första hand av var du har din arbetsplats eller studerar och i andra han av bostadens yta och standard.

Samhällsplanering

För samhället i stort är det av vikt att folkbokföringen stämmer med verkliga förhållanden, då planeringen av till exempel bostäder och skolor bygger på dessa uppgifter.

Bidrag

Tänker du söka bidrag, till exempel bostadsbidrag, behöver du också vara folkbokförd där du faktiskt är bosatt. 

Rösta

Det har även betydelse för var du får lova att rösta och för vissa stipendier du har rätt att söka.

Postlåda

En korrekt folkbokföringsadress innebär att du verkligen får din post till rätt adress.

Folkbokföringslagen 

Reglerna för var du ska anses vara bosatt och därmed även folkbokförd finns i folkbokföringslagen (SFS 1991:481), som riksdagen beslutat om. SFS 1991:481 samt mer om vad gäller för folkbokföring kan du hitta på Skatteverkets hemsida, se länklistan.

Senast uppdaterad: 2024-03-06