Äldreomsorg

Bodens kommun hjälper alla gamla som har svårt att klara sig på egen hand.

Du som vill bo kvar hemma kan få hjälp med till exempel dusch, tvätt och städning.

Det finns också särskilda bostäder för de som behöver mer stöd och hjälp.

Om du vill ansöka om äldreomsorg kontaktar du Medborgarservice.

Senast uppdaterad: 2018-05-25